Hitzetatik ekintzetara

Lidergo parekidea

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna funtsezko balio bat da, eta horren inguruan lan egiten dute CMREk eta bertako kide diren elkarteek. CMREk ez du aurrerapena soilik Europako udaletan sustatu nahi, baita erakundeen barruan ere.

CMREren organo politiko nagusian ordezkaritza kuota parekidea izateari esker (gutxienez gutxiegi ordezkatutako sexuaren %40), gaur egun gure ordezkari hautetsi artean emakumeak %46 eta gizonak %54 dira.

CMRE hainbat frontetan ari da lanean, tokiko zein eskualdeko gure erakundearen baitan gauzak egiteko modua eraldatzeko. CMREk...

  • · ekitaldien paneletan ordezkaritza orekatua lortzeko ahalegina egiten du.
  • · genero berdintasunaren gaia bere lan eta gai-jardueretara hedatzen du.
  • · udal eta eskualdeak animatzen ditu kasuan kasuko egituren barruan berdintasuna lor dezaten.
Talde anitz eta konprometitua

CMREren taldea anitza da terminoaren esanahi guztietan; izan ere, 14 hizkuntza erabiltzen dira, 13 nazionalitate daude eta 22 emakumek eta 16 gizonek osatzen dute.

Desberdintasun horiek gure taldeko talentuekin osatzen dira. Harro gaude gure kredoa bizitzeaz eta ordezkatzen dugun Europa islatzeaz.